Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

AKTUALNOŚCI

Treść

Podpisanie umów dla zadania Z14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji)

Podpisanie umów dla zadania Z14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji)

Dnia 11 marca 2013 r. w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka podpisano umowy na realizację zadania Z 14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji). Gminę Wieliczka reprezentował burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz skarbnik gminy Zofia Batko. Jednostkę Realizującą Projekt reprezentowali p.o. kierownika JRP Marek Kolary, główny inżynier projektu Sabina Cichy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele administracji samorządowej oraz poseł na Sejm RP Józef Lassota.

Informacja w sprawie zadania Z 14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji)

W dniu 28 lutego 2013 r. do Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka wpłynęło faksem pismo sygnowane przez wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych panią Izabelę Jakubowską informujące, iż w trakcie kontroli uprzedniej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania Z 14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji) nie stwierdzono naruszeń, w związku z czym zamawiający tj. Gmina Wieliczka może zawrzeć umowy o roboty budowlane dla wnioskowanego zadania.

Spotkanie z mieszkańcami w miejscowości Zabawa

Spotkanie z mieszkańcami w miejscowości Zabawa

W dniu 30 stycznia 2013 roku w siedzibie OSP Zabawa pracownicy JRP wraz z Zastępcą Burmistrza Łukaszem Sadkiewiczem, przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Lurańcem, sołtysem wsi Wiesławem Rzepą przedstawili licznie zgromadzonym mieszkańcom wykonawców robót tj. firmę P.H.U. "INKO 2001", inspektora nadzoru inwestorskiego Wacława Strasińskiego, jak również omówili planowany harmonogram realizacji robót. Na spotkanie zaproszono także mieszkańców os. Lekarka – ul. Granicznej i Zielnej, których posesje grawitują w kierunku kolektora w Zabawie. Odpowiadano na liczne pytania z których większość dotyczyła przyłączeń do sieci kanalizacyjnej, a w szczególności związanych z tym procedur.

Spotkanie na Lednicy Górnej (6.11.2012 r.)

Spotkanie na Lednicy Górnej (6.11.2012 r.)

W dniu 6 listopada 2012 r. w świetlicy na Lednicy Górnej odbyło się spotkanie poświęcone rozpoczęciu prac budowlanych Kontraktu 4 dla zadań: Z4 Budowa kanalizacji we wsi Lednica Górna oraz Z6 Budowa kanalizacji we wsi Mietniów współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przekazanie sieci kanalizacji w Czarnochowicach

Przekazanie sieci kanalizacji w Czarnochowicach

W dniu 1 sierpnia 2012 r. Gmina Wieliczka podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. na dzierżawę sieci kanalizacji w miejscowości Czarnochowice, zrealizowanego w ramach zadania Z1 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice, projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno -ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM - umowa nr POIS.01.01.00-00-020/08-02.

Spotkanie w Lednicy Górnej i Rożnowej

Spotkanie w Lednicy Górnej i Rożnowej

Na zaproszenie rad sołeckich wsi Lednica Górna i Rożnowa w spotkaniach wiejskich w dniu 25 września uczestniczył p.o. kierownika Jednostki Realizującej Projekt – Marek Kolary oraz Stanisław Cebeńko. Podczas pierwszego spotkania we wsi Rożnowa kierownik JRP nakreślił zgromadzonym mieszkańcom sytuację w jakiej znajdują się prace nad realizacją zadania Z 7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dzierżawa dla ZGK w Wieliczce Sp. z o.o.

Dzierżawa dla ZGK w Wieliczce Sp. z o.o.

Po podpisaniu w dniu 7 listopada 2011 r. protokołu końcowego oraz wypełnieniu wszystkich przewidzianych prawem procedur w tym protokołu przekazania w dniu 30 kwietnia 2012 r. oddano w dzierżawę Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. sieć kanalizacji sanitarnej wykonaną w odcinkach ulic Wieliczki: Klaśnieńska, Jasna, Krótka, Stroma, Janińska, Garbarska, Czubinów.

Przetarg Kontraktu nr 3

W dniu 5 kwietnia 2012 r. ogłoszono przetarg w Kontrakcie 3 na roboty budowlane dla zadań: Z4 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna, Z6 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLMw.

6697