Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

AKTUALNOŚCI

Treść

Prace w centrum Wieliczki (27.10.2011 r.)

Prace w centrum Wieliczki (27.10.2011 r.)

W ulicy Limanowskiego, na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Plac Kościuszki zakończono prace nad odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwają w tym miejscu roboty budowlane związane z realizacją Projektu Rewitalizacji, a w szczególności są wykonywane prace związane z kanalizacją deszczową oraz wykonaniem nowej nawierzchni ulicy.

Spotkanie w Chorągwicy (11.10.2011 r.)

Spotkanie w Chorągwicy (11.10.2011 r.)

11 października w sali remizy OSP w Chorągwicy odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy BIPROKOM-KRAKÓW S.A. wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania Z3 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”. W spotkaniu uczestniczyli również poseł elekt na Sejm RP Józef Lassota sprawujący obowiązki kierownika Jednostki Realizującej Projekt, Stanisław Cebeńko inspektor ds. Monitoringu, Sprawozdawczości i Archiwizacji, Sabina Cichy kierownik ds. Realizacji oraz Marek Kolary kierownik ds. Technicznych.

Prace przy ulicy Sikorskiego (06.10.2011 r.)

Prace przy ulicy Sikorskiego (06.10.2011 r.)

Nadal trwają prace nad wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego w Wieliczce. W trakcie robót zidentyfikowano skomplikowaną sieć infrastruktury podziemnej która w znaczący sposób wpłynęła na tempo prowadzonych prac, zmuszając Wykonawcę do wyjątkowej ostrożności. Podczas spotkań z zainteresowanymi stronami poddano wizji lokalnej istniejące przyłącza ogólnospławne, które w znacznej mierze ze względu ich wiek nie są zinwentaryzowane. Pomimo tych problemów, realizacja kanalizacji sanitarnej dobiega końca. Do wykonania pozostał odcinek do studni rewizyjnej która ma być posadowiona w skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Seraf. Po zakończeniu robót nad kanalizacją sanitarną prowadzone będą prace w ramach „Rewitalizacji ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum Miasta Wieliczka” polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni.

Spotkanie z mieszkańcami Rożnowej (22.09.2011 r.)

Dnia 22 września (czwartek) w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce odbyło się spotkanie z mieszkańcami miejscowości Rożnowa. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka: sekretarz UMiG Adam Marek Panuś, Jednostkę Realizującą Projekt reprezentowali: kierownik JRP Józef Lassota, kierownik ds. technicznych Marek Kolary, Sabina Cichy, kierownik ds. realizacji oraz przedstawiciele firmy BIPROKOM S.A. z Krakowa – wykonawcy projektu kanalizacji sanitarnej dla zadania Z7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa jednej z części projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” Umowa nr POIS.01.01.00-00-020/08 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności.

Prace przy ulicy Limanowskiego (03.10.2011 r.)

Prace przy ulicy Limanowskiego (03.10.2011 r.)

Od 3 października 2011 r. rozpoczynają się roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej w części ul. Limanowskiego. Zamknięty będzie odcinek drogi od ulicy Słowackiego do placu Kościuszki. Jednak możliwy będzie nadal wjazd z ulicy Limanowskiego w kierunku placu Kościuszki. Przy sprzyjających warunkach prace przy budowie kanalizacji sanitarnej potrwają ok. dwa tygodnie. Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualny stan prowadzonych prac (08.09.2011 r.)

Rozpoczęto odbiory techniczne sieci kanalizacji sanitarnej dla zadań Z1 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice, Z11 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe i Z10 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki. Jednocześnie prowadzone są prace porządkowe i odtworzeniowe terenów. Wykonano kolejny etap asfaltowania drogi powiatowej w Czarnochowicach oraz podpisano umowę przyłączeniową z Tauron Polska Energia S.A., co umożliwi zasilenie pompowni ścieków i rozruch tej części systemu.

Organizacja ruchu na ulicy Sikorskiego

31 sierpnia wyłączono z ruchu część ul. Sikorskiego na odcinku od ulicy Zamkowej do ulicy Seraf, wprowadzono ruch dwukierunkowy na ulicy Zamkowej do ulicy Powstania Warszawskiego i do ulicy Kilińskiego. W tym etapie zaprojektowano objazdy ulicami: Powstania Warszawskiego, Limanowskiego oraz Seraf.

Informacja dla mieszkańców ulicy Sikorskiego (30.08.2011 r.)

Jak z pewnością jest Państwu wiadome na terenie ścisłego centrum miasta Wieliczka prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UE.

Prace odtworzeniowe w Czarnochowicach (25.08.2011 r.)

Prace odtworzeniowe w Czarnochowicach (25.08.2011 r.)

Trwa ostatni etap prac we wsi Czarnochowice. Wykonano już nawierzchnię asfaltową na drodze powiatowej od kościoła w kierunku Kokotowa oraz na drogach gminnych. Trwają prace przygotowawcze do asfaltowania pozostałej części drogi powiatowej, jak również prace odtworzeniowe i porządkowe na działkach prywatnych. 

Powrót autobusu 304 na starą trasę (11.08.2011 r.)

Powrót autobusu 304 na starą trasę (11.08.2011 r.)

13 sierpnia autobus linii 304 powróci na pierwotną trasę i kursował będzie, po tymczasowej nawierzchni tłuczniowej, ulicą Powstania Warszawskiego. Zakończone zostały prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacją sieci wodociągowej w ulicy Powstania Warszawskiego. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem odgałęzień sieci kanalizacji w kierunku ulic: Sikorskiego i Goliana.

6697