Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Z4 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna

Treść

Kwiecień 2012 r.:

 • 5 kwietnia - ogłoszenie przetargu na Kontrakt nr 3 - roboty budowlane na zadania: Zadanie Z4 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna, Zadanie Z6 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM"  

Sierpień 2012 r.:

 • 2 sierpnia - analiza złozonych ofert i wybór najkorzystniejszej  F.H.U. Instbud Stanisław Boguta Spółka Jawna. 

Październik 2012 r.:

 • 18 października – podpisanie umowy na wykonanie robót z F.H.U. Instbud Stanisław Boguta Spółka Jawna. 

Kontakt do kierownika budowy Pana Marka Kusia - tel. 609 444 828

Kierownik robót: Pan Leszek Radwan tel. 660 449 375
Kierownik robót: Pan Wojciech Dudek tel. 881 096 883

Prezentacja multimedialna ze spotkania w dniu 6 listopada 2012 r. (prezentacja pdf)
(załącznik 1), (załącznik 2), (załącznik 3), (harmonogram 1, 2)

Organizacja ruchu (załącznik tif)

Styczeń 2013 r.:

 • 7 - 18 stycznia - realizacja prac budowlanych na kolektorach A, SA, SB. 

Luty 2013 r.:

 • 1 - 8 lutego - realizacja prac budowlanych przy kanale SA powyżej studni S35, wykonanie sięgaczy na kanale SE  oraz kanale SB  studni S12-S19.
 • 18 - 22 lutego - realizacja prac budowlanych przy kanałach: SD (SD1-SA6), SA (SA40-SA50, SA5-SA7), SG (SE23-SG4). Ogółem wykonano około 480 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Marzec 2013 r.:

 • 4 - 8 marca - realizacja prac budowlanych przy kanale: SD (SD1-SA6-SA5), SA (SA55-SA63, SA63-SA66), SG (SG1-SG4), SE (SE36-SE37, SE37-SE39, SE23-SE25). Ogółem planowane jest wykonanie około 300 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
 • 11 - 15 marca - realizacja prac budowlanych przy kanale: SA (SA5-SA3; SA73-SA76), SE (SE24-SE25), SB (SB18-SB19). Ogółem planowane jest wykonanie około 250 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

Kwiecień 2013 r.:

 • 15 - 19 kwietnia - realizacja prac budowlanych przy kanale: SA (SA84-SA87), SB (SB6-SB7, SB10-SB11). Ogółem planowane jest wykonanie około 110 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

Maj 2013 r.:

 • 6 - 10 maja - realizacja prac budowlanych przy kanale: SE (SE26-SE30). Ogółem planowane jest wykonanie około 100 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
 • 13 - 17 maja - realizacja prac budowlanych przy kanałach: SA3-SC1, SC-C1, SC1-C2, SB6-SB7, SB6-B1. Ogółem planowane jest wykonanie około 50 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
 • 27 - 31 maja - realizacja prac budowlanych przy kanałach: SK: SK1-SK5. Ogółem planowane jest wykonanie około 118 m sieci kanalizacji grawitacyjnej.

Czerwiec 2013 r.:

 • 3 - 7 czerwca - realizacja prac budowlanych przy kanale: SC (SC10-KS1). Ogółem planowane jest wykonanie około 100 m sieci kanalizacji grawitacyjnej, zakończono roboty montażowe na pompowni.
 • 10 - 14 czerwca - realizacja prac budowlanych odcinek przy pompowni. Ogółem planowane jest wykonanie około 900 m sieci kanalizacji tłocznej. 

Sierpień 2013 r.:

 • 26 - 31 sierpnia - realizacja prac budowlanych na kanale grawitacyjnym (wykonano około 100 m).

Wrzesień 2013 r.:

 • 2 - 6 września - realizacja robót na kolektorach KS5 - KS10, SC11-ks1 (wykonano 171,5 mb).
 • 6 - 30 września - realizacja robót.

 

Kwiecień 2014 r.:

 • kwiecień - roboty odtworzeniowe, przygotowanie do odbioru końcowego.

Wykonana sieć kanalizacyjna została przekazana w użytkowanie ZGK w Wielicze Spółka z o.o.

6697