Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

Spotkanie na Lednicy Górnej (6.11.2012 r.)

Spotkanie na Lednicy Górnej (6.11.2012 r.)

Treść

Zaproszonych gości powitał sołtys Lednicy Górnej Andrzej Warzecha. W spotkaniu uczestniczyli: Sabina Cichy kierownik ds. Realizacji Projektu, Główny Inżynier Projektu, Marek Kolary p.o. kierownika Jednostki Realizującej Projekt, Stanisław Cebeńko, a także przedstawiciele wykonawcy – kierownik budowy dla tych zadań Marek Kuś, jak również kierownicy robót dla zadania tj. p. Leszek Radwan oraz Wojciech Dudek.
Podczas prezentacji multimedialnej kierownik JRP przypomniał mieszkańcom informacje na temat dofinansowania projektu, instytucji zaangażowanych w projekt tzn. Ministerstwa Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jego założeń oraz celów.
W dalszej części wystąpienia Marek Kolary omówił założenia realizacyjne projektu jego zakres oraz koszty. Przedstawiono także wykonawców którymi są:
F.H.U. INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów dla zadania Z4 oraz Eurovia Polska S.A. Oddział Małopolski/Region Południowy, ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków dla zadania Z6.
Wartości robót to odpowiednio 5 136 898, 66 zł dla prac budowlanych prowadzonych do listopada 2013 r w Lednicy Górnej i 3 776 016,03 zł dla prac w Mietniowie.
Po prezentacji pytania zadawali mieszkańcy. Tematem były głównie czasowe zajęcia dróg, a co za tym idzie brak możliwości dojazdu do posesji oraz firm mających swe siedziby na terenie miejscowości. Na powyższe odpowiadał kierownik budowy Marek Kuś. Stwierdził, że mieszkańcy będą na bieżąco informowani o zakresie wykonywanych robót, a dla zapewnienia płynnego ruchu drogowego będzie w miarę możliwości wprowadzony tzw. ruch wahadłowy.
Uzgodniono z mieszkańcami, że JRP udostępni na swojej stronie internetowej projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jak również przekaże go sołectwu. Uzgodniono także, że wykonawca przed rozpoczęciem prac osobiście poinformuje o tym fakcie mieszkańców oraz wywiesi specjalne informacje na ogrodzeniach poszczególnych posesji. Uzgadniane będą także terminy transportu materiałów dla poszczególnych firm.

Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za realizację prac budowlanych:
Kierownik budowy: Marek Kuś tel. 609 444 828
Kierownik robót: Krzysztof Strzelec tel. 506 506 397
Kierownik robót: Leszek Radwan tel. 660 449 375
Kierownik robót: Wojciech Dudek tel. 881 096 883
Na życzenie Mieszkańców Lednicy prezentujemy link do prezentacji multimedialnej (PDF)

780