Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

Spotkanie w Lednicy Górnej i Rożnowej

Spotkanie w Lednicy Górnej i Rożnowej

Treść

Kierownik stwierdził, że jest możliwe, iż w tym roku zakończy się procedura otrzymania w Starostwie Powiatowym w Wieliczce pozwolenia na budowę warunkując powyższe brakiem odwołań ze strony mieszkańców, które mogą zatrzymać wydawanie decyzji. W związku z czym poproszono mieszkańców o to, aby w razie konieczności kierowali do starostwa tylko przemyślane i ostateczne prośby o zmianę trasy kanalizacji, co w konsekwencji może i tak być równoznaczne z kolejnym zawieszeniem postępowania, a to zapewne spowoduje znaczne przesunięcie czasowe na jakie nie zezwala umowa o dofinansowanie projektu.
Przetarg nieograniczony będzie trwał ok. 4 miesięcy natomiast prace realizacyjne w terenie to następne 6-7 miesięcy po czym nastąpi przekazanie kanalizacji do eksploatacji.
Następnie mieszkańcy pytali czy są możliwe jakiekolwiek odstępstwa od projektu np. z powodu ominięcia starych drzew podczas wykonywania sieci kanalizacji.
Kierownik określił, że według interpretacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w terenie zabudowanym istnieje możliwość przesunięcia sieci do 30 cm, a niezabudowanym do 50 cm.
Po zakończeniu zebrania w Rożnowej przedstawiciele JRP wzięli udział w spotkaniu w miejscowości Lednica Górna. Na pytania licznie zebranych w świetlicy mieszkańców odpowiadał kierownik JRP. Na wstępie zaprosił wszystkich na kolejne spotkanie dotyczące kanalizacji, w którym udział wezmą przedstawiciele wykonawcy wyłonionego w przetargu, czyli firmy F.H.U. Instbud Stanisław Boguta Sp. Jawna oraz kierownik budowy dla tego zadania. Przedstawiony zostanie również szczegółowy harmonogram prac w Lednicy Górnej.
Odniesiono się również do pytań dotyczących współczynnika koncentracji jako jednego z podstawowych wskaźników dzięki któremu wniosek złożony w WFOŚiGW uzyskał dofinansowanie. Omówiono także zastosowane w projekcie materiały, a w szczególności rury i studnie nawiązując do ich przydatności w tak ciężkim terenie jakim jest Lednica Górna, w którym ujawniono kilkadziesiąt osuwisk.
Mieszkańcy zadawali także pytania dotyczące dofinansowania wykonania przyłączy kanalizacyjnych i tu wskazano podstawowe wiadomości tj. wysokość dofinansowania ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (45%), wysokość dzierżawy, wydział UMiG Wieliczka, który prowadzi sprawę (Wydział ds. Inwestycji )oraz gdzie można znaleźć wniosek o dofinansowanie.

780