Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

Spotkanie z mieszkańcami w miejscowości Zabawa

Spotkanie z mieszkańcami w miejscowości Zabawa

Treść

Jak przyłączyć posesję?
1.
 Administratorem sieci kanalizacyjnej po zakończeniu budowy sieci kanalizacji będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
Dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia wykonania przyłącza kanalizacyjnego są „Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej”, które trzeba uzyskać w Oddziale Wodociągów i Kanalizacji ZGK Sp. z o.o. w Wieliczce przy ulicy Słowackiego 10 (I piętro).
Do uzyskania „Warunków przyłączenia” niezbędne są materiały: kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną trasą projektowanej kanalizacji sanitarnej – Jednostka Realizująca Projekt UMiG Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 oraz „Wniosek o wydanie warunków technicznych na dostawę i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej” – ZGK w Wieliczce Sp. z o.o (
www.zgk.wieliczka.eu).
Przyłącza można wykonywać indywidualnie lub zbiorowo.
2. Złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce wypełniony wniosek o dofinansowanie budowy przyłącza. Wniosek wraz ze wzorem umowy można otrzymać w Wydziale ds. Inwestycji UMiG Wieliczka ul. Sienkiewicza 2 (Stara Poczta)  pok. Nr 2. Jest on również dostępny na stronie internetowej
www.wieliczka.eu. Dofinansowaniu podlega 45% projektowania i budowy przyłącza.
3. Korzystanie z przyłącza czyli zrzut ścieków do wybudowanej kanalizacji będzie możliwy niezwłocznie po podpisaniu przez właściciela posesji z ZGK w Wieliczce Sp. z o.o. stosownej umowy co nastąpi po przekazaniu przez JRP odebranej kanalizacji do Zakładu.

Prezentacja multimedialna ze spotkania w Zabawie.(pdf)

Mapy poglądowe zawarte w prezentacji: kanał ZA, kanał ZB, kanał ZC, kanał ZD,
kanał ZE ZF, kanał ZG, kanał ZH.(pdf)

Harmonogram prac w miejscowości Zabawa.(pdf)

780