Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Z6 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów

Treść

Kwiecień 2012 r.:
5 kwietnia
– ogłoszenie przetargu na Kontrakt nr 3 - roboty budowlane na zadania: Zadanie Z4 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna, Zadanie Z6 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM"

Sierpień 2012 r.:

 • 2 sierpnia – analiza złozonych ofert i wybór najkorzystniejszej oferty Eurovia Polska SA.

Październik 2012 r.:

 • 9 października – podpisanie umowy na wykonanie robót z Eurovia Polska SA.

Kierownik robót: Pan Leszek Radwan tel. 660 449 375.
Kierownik budowy: Pan Marek Kuś tel. 609 444 828.

Styczeń 2013 r.:

 • 7-11 stycznia – prace budowlane w terenie - realizacja prac dla kolektorów F, R, D.
 • 11-18 stycznia – prace budowlane w terenie - realizacja prac dla kolektora E.

Luty/Marzec 2013 r.:

 • 1 - 8 lutego – prace budowlane w terenie - realizacja prac przy kolektorach: D i F (sięgacze i odtworzenia). 
 • 12 - 18 lutego – prace budowlane w terenie - realizacja prac przy kolektorze F (regulacje studni, prace porządkowe, zakończenie prac na kolektorze), budowa: kolektora O (od SO1-S04), kolektora D (budowa sięgaczy oraz kolektora głównego).
 • 19 - 25 lutego – prace budowlane w terenie - realizacja prac przy kolektorze F (regulacja studni, prace porządkowe, zakończenie prac na kolektorze), budowa: kolektora O (od SO1-S04), kolektora D (budowa sięgaczy oraz kolektora głównego).
 • 26 lutego - 5 marca – prace budowlane przy kolektorze D (cd. budowy kolektora D – 45  mb, budowa sięgaczy – 48,4 mb), E (rozpoczęcie robót, wprowadzenie organizacji ruchu).

 Czerwiec 2013 r.:

 • 18 czerwca  - prace budowlane przy realizacji kolektora E, kolektora A (40 mb), kolektora G (70 mb).

Lipiec 2013 r.:

 • 9 - 16 lipca - kolektor C - SC4 - SC8 - prace realizacyjne na kolektorze wraz z sięgaczami.
 • 23 - 30 lipca  - kolektor C - SC12 - SC17 - roboty asfaltowe - przygotowawcze.
 • do 9 lipca -  kolektor C wykonane 100%, kolektor tłoczny wykonane 100%, kolektor E wykonane 100%

Sierpień 2013 r.:

 • 6 - 13 sierpnia  - kolektor C - SC19 - SC23 - wykonanie warstwy wiążącej na drodze powiatowej (w kierunku miejscowości Chorągwica). 

Kwiecień 2014 r.:

 •  1 - 30 kwietnia  - roboty odtworzeniowe, przygotowanie do odbioru końcowego.

Wykonana sieć kanalizacyjna została przekazana w użytkowanie ZGK w Wielicze Spółka z o.o.

6951