Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Z5 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi KOKOTÓW

Treść

 

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe
WĄS-BUD Józef Wąsowicz
ul. Dekerta 17, 30-703 Kraków, tel. 12 423 54 30
Kierownik budowy: Adam Kosek tel. 502 386 466
Siedziba przy boisku w Kokotowie

Sierpień 2010 r.:

 • 20 sierpnia - uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym: Konsorcjum  ABM SOLID S.A. z Tarnowa (lider) oraz spółka Wąs-Bud i Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Wąs-Bud z Gdowa (Informacja dot. podpisania umowy),
 • czynności związane z opracowaniem harmonogramów realizacji, przygotowaniem do rozpoczęcia robót budowlanych.

Wrzesień 2010 r.:

 • Planowane spotkanie z mieszkańcami.

Listopad 2010 r.:

 • W związku z rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej w Śledziejowicach i Kokotowie w ramach Projektu „BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE WIELICZKA” współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zorganizowano „wyłożenie” projektu technicznego. Celem „wyłożenia” jest umożliwienie indywidualnego zapoznania się zainteresowanych Mieszkańców ze szczegółowym zakresem realizowanych prac. Projekt kanalizacji „wyłożono” w dniach 8 listopada i 10 listopada w godz. 16.30-18.30 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokotowie. Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z projektem w biurze kierownika budowy, które znajduje się w Kokotowie przy wjeździe na boisko sportowe.

Grudzień 2010 r.:

 • Mapa realizacji projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” - kolor czerwony oznacza zrealizowane odcinki sieci (pdf) mapa 1, mapa 2, mapa 3

Styczeń 2011 r.:

 • 11 stycznia 2011 roku o godz. 17.00 do SP w Śledziejowicach odbyło się spotkanie poświęcone procedurze wykonywania przyłączy kanalizacyjnych.

 Czerwiec/Lipiec 2011 r.:

 • 17 czerwca - 8 lipca - budowa sieci kanalizacyjnej w okolicach autostrady, Kokotów Zalesie.
 • 8 - 14 lipca - budowa sieci kanalizacyjnej.
 • 14 - 29 lipca - budowa sieci kanalizacyjnej.

Sierpień 2011 r.:

 • 5 - 12 sierpnia - budowa sieci kanalizacyjnej.
 • 12 - 19 sierpnia - budowa sieci kanalizacyjnej.

Październik 2011 r.:

 •  14 - 21 października - budowa sieci kanalizacyjnej: od sklepu Szeląga w stronę Węgrzc Wielkich, za OSP Kokotów - ogródki działkowe, ul. Mała Górka (okolice autostrady). 

Październik/Listopad 2011 r.:

 • 28 października - 4 listopada - budowa sieci kanalizacyjnej w pobliżu zakładu uszczelek w kierunku autostrady, koło OSP Kokotów, za sklepem Szeląga w drodze lokalnej po prawej stronie.

Grudzień 2011 r./Styczeń 2012 r.:

 • grudzień - 5 stycznia - budowa sieci kanalizacyjnej w pobliżu autostrady po lewej stronie koło wiaduktu w stronę do Krakowa(Zalesie), prace przy przepompowni P3.

Styczeń 2012 r.:

 • 5 - 13 stycznia - prace przy przepompowni P3 oraz wykonanie rurociągu tłocznego od przepompowni.

Marzec/Kwiecień 2012 r.

 • 30 marca - 9 kwietnia - prace porządkowe, plantowanie posesji działek - pobocze drogi powiatowej, w rejonie drogi powiatowej, sklepu Szeląga. 

Kwiecień 2012 r.

 • 16 - 23 kwietnia - prace w rejonie drogi powiatowej, sklepu Szeląga.

Kwiecień/Maj 2012 r.

 • 30 kwietnia - 7 maja - prace w rejonie od sklepu Szeląg w stronę Węgrzc Wielkich ulica działka 549, Zalesie od sklepu Szeląga przed autostrada po prawej stronie działki 431/8 i 431/9.

Maj 2012 r.

 • 7 - 14 maja - prace w rejonie działek 424/1, 423/4 (Zalesie) - rozkopy, okolice drogi w stronę Strumian (zakręt 900 ).
 • 14 - 21 maja - rozkopy - okolice drogi w stronę Strumian (zakręt 900).
 • 21 - 28 maja - prace w pobliżu szkoły w Śledziejowicach.
 • wykonano 6 km 787 m rurociągu sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 1 km 240 m rurociągu sieci tłocznej.
 • 28 maja - zakończenie prac w rejonie Zalesia.

Maj/Czerwiec 2012 r.

 • 28 maja - 4 czerwca - prace w rejonie za sklepem Szeląg działka 541/2, na skrzyżowaniu z drogą z Czarnochowic.

Czerwiec 2012 r.

 • 4 - 18 czerwca - prace w rejonie drogi powiatowej za szkołą w Śledziejowicach (w ogródkach), w rejonie drogi powiatowej w stronę Czarnochowic (skrzyżownie Kokotów-Czarnochowice - prace prowadzone są w poboczu drogi).
 • 18 - 25 czerwca - prace w rejonie drogi powiatowej w pobliżu szkoły w Śledziejowicach, przekop pod linią gazociągu, prace drogowe polegające na porządkowaniu pobocza drogi, prace przygotowujące do asfaltowania drogi do os. Dębowego.

Lipiec 2012 r.

 • 2 lipca - zaasfaltowanie drogi do os. Dębowego, prace za sklepem Szeląga, porządkowanie działek, prace przygotowawcze do asfaltowania (dz. 446/1).
 • 2 - 23 lipca - prace w rejonie sklepu Szeląg, prace drogowe dz. nr 119 (Śledziejowice droga od szkoły). 

Lipiec/Sierpień 2012 r.

 • 23 lipca - 20 sierpnia - prace drogowe oraz regulacje studni (Zalesie).

Sierpień/Wrzesień 2012 r.

 • 20 sierpnia - 3 września - porządkowanie terenu, przegląd kanalizacji i regulacje studni.

Wrzesień/Październik 2012 r.

 • 4 września - 1 października - porządkowanie terenu, przegląd kanalizacji. 

Październik 2012 r.

 • upadłość lidera konsorcjum ABM SOLID, trwają ustalenia co do dalszego przebiegu prac.

 

Lipiec 2013 r.

 • 3 lipca - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym KONTRAKT Nr 2 - roboty budowlane na zadanie: Zadanie Z5 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów, Zadania Z8 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice; kontynuacja prac przerwanych na skutek upadłości ABM SOLID SA współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno- ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM.

 

8172