Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Treść

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:
"Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka KONTRAKT Nr 5 - pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad robotami budowlanymi na zadaniu: Zadanie Z15 - Budowa kolektora "Złocień" (transport z Kokotowa i Śledziejowic) współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno -ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
 - przetarg zakończony.

Data zamówienia 14 października 2014 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:
Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka KONTRAKT Nr 3 - roboty budowlane na zadanie: Zadanie Z15 - Budowa kolektora "Złocień" (transport z Kokotowa i Śledziejowic) współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno- ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM
 - przetarg zakończony.

Data zamówienia 09 września 2014 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:
"Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka KONTRAKT Nr 5 - pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad robotami budowlanymi na zadaniu: Zadanie Z7 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno -ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
 - przetarg zakończony. 

Data zamówienia 10 września 2013 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:
Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka KONTRAKT Nr 4 - roboty budowlane na zadanie: Zadanie Z7 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno- ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM
 - przetarg zakończony. 

Data zamówienia 05 września 2013 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:
Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka KONTRAKT Nr 2 - roboty budowlane na zadanie: Zadanie Z5 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów, Zadania Z8 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice; kontynuacja prac przerwanych na skutek upadłości ABM SOLID SA współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno- ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM
 - przetarg zakończony.

Data zamówienia 03 lipca 2013 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:
"Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka KONTRAKT Nr 5 - pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad robotami budowlanymi na zadaniu: Zadanie Z3 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno -ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
 - przetarg zakończony. 

Data zamówienia 25 czerwca 2013 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:
Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka KONTRAKT Nr 4 - roboty budowlane na zadanie: Zadanie Z3 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno- ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM
 - przetarg zakończony.

Data zamówienia 14 marca 2013 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:
Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka KONTRAKT Nr 5 - pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad robotami budowlanymi na zadaniu: Zadanie Z14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji) współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno- ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM - przetarg zakończony.

Data zamówienia 15 stycznia 2013 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: 
Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka KONTRAKT Nr 4 - roboty budowlane na zadanie: Zadanie Z14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji) współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno- ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM
 Data zamówienia 24 sierpnia 2012 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: 
"Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka KONTRAKT Nr 5 - pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad robotami budowlanymi na zadania: Zadanie Z 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna Zadanie Z 6 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów Zadanie Z 9 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa Zadanie Z12 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno -ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Data zamówienia 10 lipca 2012 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: 
"Kontrakt nr 3 - roboty budowlane na zadania: Zadanie Z4 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna, Zadanie Z6 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM" - przetarg zakończony.

Data zamówienia 5 kwietnia 2012 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka KONTRAKT 5: Nadzór nad robotami budowlanymi - zadania: Z1, Z2, Z5, Z8, Z10, Z11, Z13" (pdf)


Przetarg nieograniczony na zadanie p.n:
"Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka KONTRAKT 5: Nadzór nad robotami budowlanymi - zadania: Z1, Z2, Z5, Z8, Z10, Z11, Z13" - przetarg zakończony.

Data zamówienia 1 czerwca 2010 r.


Przetarg nieograniczony na zadanie p.n:
"Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka KONTRAKT 2 - roboty budowlane na zadania: Z1, Z2, Z5, Z8, Z10, Z11, Z13 współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM" - przetarg zakończony.

Data zamówienia 31 marca 2010 r.
 

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n: 
"Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka KONTRAKT 1 - dokumentacja techniczna dla zadań: Z3, Z7, Z9, Z12, Z15 współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM" - przetarg zakończony.

Data zamówienia 28 stycznia 2010 r. 
 

6697