Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Z7 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi ROŻNOWA

Treść

Czerwiec 2010 r. :

Lipiec 2010 r. :

  • prace zespołów geodezyjnych związane ze sporządzeniem map syt.-wys.


Sierpień 2010 r.:

  • prace zespołu projektantów dotyczące ustalenia koncepcji przebiegu kanalizacji.

Osoby do kontaktu ze strony BIPROKOM-KRAKÓW S.A.: Marek Dudek, Elżbieta Szajnerman, Zofia Brewczyk – tel. 12 422 82 00 wew. 165
lub 168
- dokonywanie uzgodnień związanych z opracowywaniem projektu budowlanego
 

Wrzesień 2010 r.

  • prace zespołu projektantów dotyczące ustalenia koncepcji przebiegu kanalizacji.


Październik 2010 r.:

  • planowane spotkanie z mieszkańcami Rożnowej - prezentacja Projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”; omówienie koncepcji przebiegu kanalizacji.

Listopad 2010 r.:

  • 30 listopada - spotkanie z mieszkańcami Rożnowej - prezentacja Projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”; omówienie koncepcji przebiegu kanalizacji.

Wrzesień 2011 r.:

  • 22 września - spotkanie z mieszkańcami Rożnowej - omówienie koncepcji przebiegu kanalizacji.

Maj 2012 r.:

  •  przeprojektowanie trasy kanalizacji ze względu na wycofanie zgody przez właścicieli jednej z działek, której eliminacja spowodowałaby odcięcie mozliwości wykonania kanalizacji dla 70% miejscoowści.

 Wrzesień 2013 r.:

  • 05 września - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym KONTRAKT Nr 4 - roboty budowlane na zadanie: Zadanie Z7 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno- ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM.

Wrzesień 2013 r.: 

  • 10 września - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym KONTRAKT Nr 5 - pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad robotami budowlanymi na zadaniu: Zadanie Z7 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno -ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 

6697