Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Z14 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WIELICZCE (OBSZAR ROZDZIAŁU KANALIZACJI)

Treść

Otrzymanie prawomocnych decyzji na zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę:
etap I - decyzja nr 413/2012 - 9 czerwca 2012 r,
etap II - decyzja nr 408/2012 - 9 czerwca 2012 r,
etap III - decyzja nr 412/2012 - 21 czerwca 2012 r,
etap IV - decyzja nr 411/2012 - 9 czerwca 2012 r,
etap V - decyzja nr 703/2012 - 14 września 2012 r,
etap VI - decyzja nr 422/2012 - 12 czerwca 2012 r.

Sierpień 2012 r.:

 • 24 sierpnia - ogłoszenie przetargu na KONTRAKT Nr 3 - roboty budowlane na zadanie: Zadanie Z14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji) współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno- ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM

Marzec 2013 r.:

 • 11 marca - podpisanie umów dla zadania Z14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji)

Część I - Firma Handlowo-Usługowa „Instbud” S. Boguta z Nieznanowic, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, tel. 12 251 08 70
(koszt: 8 431 356, 13 zł)
Część II - HYDROMEL Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 156 a, 26-200 Końskie, tel. 41 372 23 21;
(koszt: 7 039 442, 38 zł)
Część III - SKANSA SA o/Kraków aleja Powstańców Śląskich, 26 30-570 Kraków;
(koszt: 18 292 210, 48 zł)

ORGANIZACJA RUCHU

Kierownicy budów:
cz. I Instbud
- Pan Mirosław Kowal, tel. 601 970 441
cz. II HYDROMEL - Pan Grzegorz Waga, tel. 507 142 912
cz. III SKANSKA
- Pan Andrzej Cibor, tel. 502 747 416

Projekt zadania Z14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji) został podzielony na III części:

ul. Łokietka

 • do 24 kwietnia 2013 r. - wykonano 58 mb (od studni 2B.10.2 do studni 2B.10.21)
 • od 24 kwietnia do 2 maja - wykonano 49 mb (od studni 2B.10.21 do studni 2B.10.23)
 • od 6 do 10 maja - wykonano 43 mb (od studni 2B.10.23 do studni 2B.10.24)
 • od 13 do 17 maja - wykonano 40 mb (od studni 2B.10.24 do studni 2B.10.25)
 • do 28 lipca - wykonano 207,50 mb

ul. Górnicza (boczna) - Głowackiego

 • do 24 kwietnia 2013 r. - wykonano 60 mb (od studni 2B.10.2 do studni 2B.10.6)
 • od 24 kwietnia do 2 maja - wykonano 102 mb (od studni 2B.10.6 do studni 2B.10.9)
 • od 6 do 10 maja - wykonano 68 mb (od studni 2B.10.9 do studni 2B.10.13)
 • od 13 do 17 maja - wykonano 22,64 mb (od studni 2B.10.13 do studni 2B.10.14, od studni 2B.6 do 2B.7)
 • do 28 lipca - wykonano 300,50 mb

ul. Boża Wola

 • od 24 kwietnia do 2 maja - wykonano 7 mb (od studni 5E.198 do studni 5E.199)
 • od 6 do 10 maja - wykonano 50 mb (od studni 5E.199 do studni 5E.201)
 • od 13 do 17 maja - wykonano 36 mb (od studni 5E.201 do studni 5E.202)
 • do 28 lipca - wykonano 479,00 mb

ul. Klaśnieńska

 • od 15 do 22 maja - wykonano 125 mb (lokalizacja kolektor A, odcinek od studni 1A.13 - 1A.18)
 • do 18 października - wykonanie chodnika, wykonanie nawierzchni jezdni, prace odtworzeniowe i porządkowe 

ul. Kopernika

 • od 15 do 22 maja - wykonano 70 mb (lokalizacja kolektor A, odcinek od studni 1A.49 - 1A.54)
 • do 15 października - prace realizacyjne, odtworzenie bruku, asfaltowanie, przyłącza 

ul. Dembowskiego

 • od 23 kwietnia do 14 maja - wykonano 5 mb (lokalizacja studnie: 7G4, 7G18, 7G20, 7G22)
 • od 14 do 29 maja - wykonano 44,5 mb (lokalizacja studnie: 7G3, 7G5, 7G7, 7G19, 7G20)
 • od 28 sierpnia - przyłącza do studni przewiertowych, prace metodą bezwykopową
 • od 4 do 10 września - prace realizacyjne (metoda bezwykopowa), podłączenia do studni przewiertowych
 • do 15 października - przewierty na wysokości hotelu Galicja
 • do 23 października - przewierty przy hotelu Turówka (ø400), mikrotunel (ø500)

ul. Kosiby 

 • od 23 kwietnia do 14 maja - wykonano 129 mb (lokalizacja studnie: 7G41.6.2, 7G41.6.11T)
 • od 14 do 29 maja - wykonano 158 mb (lokalizacja studnie: 7G41.6.11T, 7G41.6.2.0)

ul. Goliana

 • od 23 kwietnia do 14 maja - wykonano 108 mb (lokalizacja studnie: 7G56.1, 7G56.7)
 • od 14 do 29 maja - wykonano 43,53 mb (lokalizacja studnie: 7G56.1, 7G56.1.2)
 • od 4 do 10 września - prace realizacyjne (metoda bezwykopowa)
 • do 15 października - zakończenie prac przewiertowych, wykonanie przyłączy

ul. Legionów

 • od 14 do 29 maja - wykonano 103,82 mb (lokalizacja studnie: 7G56.1, 7G56.1.2, 7G41.5.1, 7G41.5.4)

ul. Piłsudskiego

 • od 23 kwietnia do 14 maja - wykonano 41,64 mb (lokalizacja studnie: 7G70.16, 7G70.17)
 • od 14 do 29 maja - wykonano 121,65 mb (lokalizacja studnie: 7G70.17 - 7G70.22)
 • od 4 do 10 września - dokończenie odcinka
 • do 15 października - zakończenie głównego odcinka, wykonywanie przyłączy, prace porządkowe
 • do 23 października - tymczasowe asfaltowanie przed 1 listopada

ul. Sienkiewicza

 • od 14 do 29 maja - wykonano 65,46 mb (lokalizacja studnie: 7G88 - 7G90)
 • od 28 sierpnia - frezowanie nawierzchni, połączenie od Mierżączka do Sienkiewicza
 • od 4 do 10 września - wykonanie warstwy wiążącej, roboty przygotowawcze przed wykonaniem warstwy ścieralnej,  wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni w ciągu ulicy
 • od 11 do 13 września - wykonanie warstwy wiążącej, roboty przygotowawcze przed wykonaniem warstwy ścieralnej,  wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni w ciągu ulicy
 • do 15 października - prace porządkowe, naprawa chodników

ul. Batorego

 • do 28 lipca - wykonano 182,50 mb
 • do 2 września - wykonanie warstwy ścieralnej asfaltu 

ul. Seraf

 • do 28 lipca - wykonano 120 mb
 • do 2 września - wykonanie warstwy ścieralnej asfaltu 

ul. Limanowskiego

 • do 28 lipca - wykonano 85,50 mb
 • do 29 sierpnia - zakończenie prac na terenie przedszkola 
 • do 6 września - zakończenie prac związanych z wyjściem z pasa drogi
 • do 15 października - wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie przewiertu w stronę placu Kościuszki

ul. Głowackiego

 • do 28 lipca - wykonano 263,50 mb

ul. Chopina

 • do 28 lipca - wykonano 13 mb

ul. Zyblikiewicza

 • do 28 lipca - wykonano 236,50 mb
 • do 19 października - wykonanie warstwy wiążącej

ul. Szpunara

 • do 31 sierpnia - zakończenie prac na kanale, wykonanie przyłączy strona prawa
 • do 15 października - wykonanie warstwy wiążącej

ul. Mickiewicza

 • do 31 sierpnia - zakończenie prac na kanale do skrzyżowania z ul. Legionów i Kosiby
 • od 4 do 10 września - wykonanie warstwy wiążącej, roboty przygotowawcze przed wykonaniem warstwy ścieralnej,  wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni w ciągu ulicy

ul. Asnyka

 • od 31 sierpnia - rozpoczęcie prac
 • od 4 do 10 września - prace realizacyjne (podłączanie kanalizacji)

ul. W. Pola

 • od 31 sierpnia - rozpoczęcie prac
 • od 4 do 10 września - prace realizacyjne, frezowanie
 • do 23 października - prace realizacyjne,

ul. Żwirki i Wigury

 • od 4 do 10 września - wykonanie warstwy wiążącej, roboty przygotowawcze przed wykonaniem warstwy ścieralnej,  wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni w ciągu ulicy

ul. Mierżączka

 • od 4 do 10 września - wykonanie warstwy wiążącej, roboty przygotowawcze przed wykonaniem warstwy ścieralnej,  wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni w ciągu ulicy

ul. Ogrodowa

 • do 14 października - prace realizacyjne, wykonanie nawierzchni jezdni 

ul. Reymonta

 • do 19 października - wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej 

ul. Żywca

 • do 23 października - wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej

ul. Aywasa

 • do 23 października - przygotowanie pod asfaltowanie

ul. Królowej Jadwigi

 • do 23 października - odtworzenie nawierzchni (kostki) 

Kwiecień 2014 r.:

Część I Instbud - roboty odtworzeniowe, przygotowanie do odbioru końcowego. (prace dla ZGK do końca kwietnia)

Część II Hydromel – roboty odtworzeniowe. Asfaltowanie po wykonaniu chodników i krawężników w ul. Chopina i ścieków w Kolonii Górniczej

Część III Skanska – roboty odtworzeniowe. Asfaltowanie ul. Goliana, Sienkiewicza, Długosza, Dembowskiego od Matejki do Daniłowicza (maj), Dembowskiego od Daniłowicza do skrzyżowania Powstania Warszawskiego z Goliana – po zakończeniu wykonywania kanalizacji deszczowej przez ZGK Sp. z o.o.

Wykonana sieć kanalizacyjna została przekazana w użytkowanie ZGK w Wielicze Spółka z o.o. część I i część III

6697