Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Z1 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi CZARNOCHOWICE

Treść

 

Wykonawca robót: Firma Handlowo-Usługowa „Instbud” S. Boguta 
z Nieznanowic, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów
tel. 12 251 08 70
Kierownik budowy: Mariusz Czerwiński tel. 668 498 867
Siedziba kierownika: Czarnochowice 137 

Sierpień 2010 r.:

  • 20 sierpnia - uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym: Firma Handlowo-Usługowa „Instbud” z Nieznanowic (Informacja dot. podpisania umowy),
  • czynności związane z opracowaniem harmonogramów realizacji, przygotowaniem do rozpoczęcia robót budowlanych.

Wrzesień 2010 r.:

  • 2 września - spotkanie z mieszkańcami Czarnochowic - prezentacja Projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”; omówienie projektu.

 Grudzień 2010 r.:

Styczeń 2011 r.:

  • 26 stycznia - w Domu Kultury w Czarnochowicach odbyło się spotkanie poświęcone realizacji zadania Z1 - Budowa kanalizacji we wsi Czarnochowice oraz procedurze wykonywania przyłączy kanalizacyjnych. 

Marzec 2011 r.:

  • 15 marca - przedstawiciele JRP uczestniczyli w spotkaniu sołeckim. Poruszono tematy przyłączy kanalizacyjnych, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po budowie sieci kanalizacyjnej.

Marzec-Lipiec 2011 r.:

  • prace realizacyjne przy budowie sieci kanalizacyjnej.

Sierpień 2011 r.:

  • 1 sierpnia - rozpoczęto asfaltowanie drogi koło boiska LKS, trwają prace przygotowawcze do asfaltowania drogi tzw. "unijnej".

Wrzesień 2011 r.:

  • 8 września - rozpoczęto odbiory techniczne sieci kanalizacji sanitarnej dla zadań Z1 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice. Jednocześnie prowadzone są prace porządkowe i odtworzeniowe terenów. Wykonano kolejny etap asfaltowania drogi powiatowej w Czarnochowicach oraz podpisano umowę przyłączeniową z Tauron Polska Energia S.A., co umożliwi zasilenie pompowni ścieków i rozruch tej części systemu.

Listopad 2011 r.:

  • rozruch techniczny przepompowni ścieków.

Sierpień 2012 r.:

  • 1 sierpnia - Gmina Wieliczka podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. na dzierżawę sieci kanalizacji w miejscowości Czarnochowice.
6697