Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

Przekazanie sieci kanalizacji w Czarnochowicach

Przekazanie sieci kanalizacji w Czarnochowicach

Treść

Gmina Wieliczka oddała w użytkowanie ZGK w Wieliczce Sp. z o.o. urządzenia kanalizacyjne o wartości 4 081.992,15 zł.
Na sieć kanalizacji w Czarnochowicach składają się odcinki grawitacyjne sieci o długościach:
- 95,20 mb o średnicy PCV ø 160,
- 6 712, 15 mb o średnicy PCV ø 200,
- 1 294, 10 mb o średnicy PCV ø 250,
- 85,75 km o średnicy PCV ø 315 oraz 0, 711 km wyjścia z pasa drogowego o średnicy PCV ø 160.
W ramach projektu wykonano także 3 198,20 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy ø 250, jak również przepompownię typu PURAPOMP D-3000/5520.
Wykonawcą prac budowlanych o wartości 3 871 059, 17 zł była Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta z Nieznanowic Spółka Jawna, nadzór inwestorski zapewniała firma SAFEGE oddział Polska.
Mieszkańcy Czarnochowic mają obowiązek podłączyć swoje nieruchomości do kanalizacji sanitarnej i z tego względu proszeni są o uzgodnienie
z ZGK w Wieliczce Sp. z o.o,
adres: 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 10,
tel. 12 278 34 55, fax 12 291 48 05,
www.zgk.wieliczka.eu

780