Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Z8 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi ŚLEDZIEJOWICE

Treść

 

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe
WĄS-BUD Józef Wąsowicz
ul. Dekerta 17, 30-703 Kraków, tel. 12 423 54 30
Kierownik budowy: Adam Kosek tel. 502 386 466
Siedziba przy boisku w Kokotowie

Sierpień 2010 r.:

 • 20 sierpnia - uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym: Konsorcjum  ABM SOLID SA z Tarnowa (lider) oraz spółka Wąs-Bud i Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Wąs-Bud z Gdowa (Informacja dot. podpisania umowy),
 • czynności związane z opracowaniem harmonogramów realizacji, przygotowaniem do rozpoczęcia robót budowlanych.

Październik 2010 r.:

 •  1 października 2010 r. o godz. 18.00 spotkanie z mieszkańcami w budynku SP Śledziejowice.

 Listopad 2010 r.:

 • Spotkanie w sprawie budowy kanalizacji w Śledziejowicach 4 listopada 2010 r. o godz. 16.30 nie odbyło się. 
 • W związku z rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej w Śledziejowicach i Kokotowie w ramach Projektu „BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE WIELICZKA” (współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej), zorganizowano „wyłożenie” projektu technicznego. Celem „wyłożenia” jest umożliwienie indywidualnego zapoznania się zainteresowanych Mieszkańców ze szczegółowym zakresem realizowanych prac. Projekt kanalizacji „wyłożono” w dniach 8 listopada i 10 listopada w godz. 16.30-18.30 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokotowie. Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z projektem w biurze kierownika budowy, które znajduje się w Kokotowie przy wjeździe na boisko sportowe.

Grudzień 2010 r.:

 • Mapa realizacji projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” - kolor czerwony oznacza zrealizowane odcinki sieci (pdf) mapa 1, mapa 2 ,
  mapa 3 

Styczeń 2011 r.:

 • 11 stycznia 2011 roku o godz. 17.00 w SP w Śledziejowicach odbyło się spotkanie poświęcone procedurze wykonywania przyłączy kanalizacyjnych.

Czerwiec/Lipiec 2011 r.:

 • 17 czerwca - 8 lipca - budowa sieci kanalizacyjnej w pobliżu szkoły oraz Delikatesów Centrum.  
 • 8-29 lipca - budowa sieci kanalizacyjnej.

Sierpień 2011 r.:

 •  5 - 12 sierpnia - budowa sieci kanalizacyjnej. 
 • 12 - 19 sierpnia - budowa sieci kanalizacyjnej.

Sierpień/Wrzesień 2011 r.:

 • 19 sierpnia - 2 września - budowa sieci kanalizacyjnej okolice sklepu Delikatesy Centrum, tereny na odcinku drogi powiatowej od Hertza do Delikatesów Szeląg.

Październik 2011 r.:

 • 14 - 21 października - budowa sieci kanalizacyjnej: okolice firmy Herz, okolice baru Kigen (lewa i prawa strona drogi).

Październik/Listopad 2011 r.:

 • 28 października - 4 listopada - budowa sieci kanalizacyjnej: od strony Wieliczki za Herzem (w polach), w drodze lokalnej do os. Dębowego, w drodze lokalnej w okolicach domu dla osób niepełnosprawnych, w pobliżu dworu, od sklepu Szeląg w stronę Krakowa - w drodze szutrowej po lewej stronie.  

Grudzień 2011 r./Styczeń 2012 r.:

 • grudzień - 5 stycznia - budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie boiska sportowego oraz składu węglowego.

Styczeń 2012 r.:

 • 5 - 13 stycznia - budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie boiska sportowego oraz składu węglowego.

Marzec/Kwiecień 2012 r.:

 • 30 marca - 9 kwietnia - prace w rejonie drogi powiatowej (kapliczka - wjazd do os. Dębowego).

 Kwiecień 2012 r.:

 • 16 - 23 kwietnia - prace w rejonie tzw. Lurańców, od składu budowlanego do delikatesów (m.in. ul. Wierzbowa), tereny po prawej stronie przed szkołą podstawową.

Kwiecień/Maj 2012 r.:

 • 30 kwietnia - 7 maja - poprawa drogi gminnej w pobliżu Delikatesów Centrum, prace działka 87 za składem budowlanym.

Maj 2012 r.

 • 7 - 21 maja - prace w rejonie szkoły w Śledziejowicach - rozkopy, prace w poblizu pompowni P7 (odcinek za Herzem, za składem budowalnym w stronę Strumian).
 • 21 - 28 maja - prace w rejonie Delikatesów Centum, za Szelągiem - prywatne posesje, w pobliżu skrzyżowania drogi powiatowej na granicy Kokotowa i Śledziejowic (Zalesie).
 • wykonano 10 km 314 m rurociągu sieci grawitacyjnej oraz 315, 19 m kanalizacji rurociągu sieci tłocznej.

Maj/Czerwiec 2012 r.:

 • 28 maja - 4 czerwca - prace w rejonie pompowni P7 - za Herzem.

Czerwiec 2012 r.

 •  4 - 18 czerwca - prace w rejonie drogi do os. Dębowego, wzdłuż drogi w stronę Węgrzc Wielkich w pobliżu OSP Kokotów. 
 • 18 - 25 czerwca - prace drogowe polegające na podsypywaniu dróg lokalnych oraz asfaltowanie ubytków.

Lipiec 2012 r.

 • 2 lipca - prace w drodze powiatowej koło przedszkola Puchatek, prace wzdłuż drogi powiatowej przez Śledziejowice w pobliżu zjazdu  na Strumiany, prywatne działki ogrody działkowe Śledziejowice.
 • 2 - 23 lipca - prace w okolicach tzw. Stawiska koło dworu, w rejonie przystanku autobusowego droga do Platy, w rejonie firmy transportowej przy drodze powiatowej (koło Herza).

Lipiec/Sierpień 2012 r.

 • 23 lipca - 27 sierpnia - prace w okolicach tzw. Stawiska, regulacje studni, zakończenie prac koło Herza.

Sierpień/Wrzesień 2012 r.

 • 27 sierpnia - 3 września - porządkowanie terenu, przegląd kanalizacji. 

Wrzesień/Październik 2012 r.

 • 4 września - 1 października - porządkowanie terenu, przegląd kanalizacji.

Październik 2012 r.

 • upadłość lidera konsorcjum ABM SOLID SA, trwają ustalenia co do dalszego przebiegu prac.

Kwiecień 2013 r.

 • 8 kwietnia - udział w zebraniu wiejskim przedstawicieli JRP - temat: odtworzenia dróg, sytuacja wykonawcy.

Lipiec 2013 r.

 

 • 3 lipca - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym KONTRAKT Nr 2 - roboty budowlane na zadanie:Zadanie Z5 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi KokotówZadania Z8 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice; kontynuacja prac przerwanych na skutek upadłości ABM SOLID SA współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno- ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM.
6697