Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Z9 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa

Treść

Maj 2012 r.:

 • 18 maja – otrzymanie decyzji nr 396/2012 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zadania nr 9 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa.

Lipiec 2012 r.:

 • 12 lipca – ogłoszenie przetargu dla KONTRAKTU Nr 4 – roboty budowlane na zadania :
  Zadanie Z9 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa
  Zadanie Z12 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka

  współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa
  działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Wrzesień 2012 r.:

 • 3 września - otwarcie ofert w przetargu.

Publikujemy mapy poglądowe kanałów realizowanej sieci kanalizacji w miejscowości Zabawa:
kanał ZA, kanał ZB, kanał ZC, kanał ZD,kanał ZE ZF, kanał ZG, kanał ZG, kanał ZH.(pdf)

Harmonogram prac w miejscowości Zabawa.(pdf)

Prezentacja multimedialna publikowana na spotkaniu z mieszkańcami w miejscowości Zabawa w dniu 30 stycznia 2013 r.(pdf) (załączniki map poglądowych powyżej)

 Luty 2013 r.:

 • 4 - 8 lutego - prace realizacyjne na kolektorze ZB od studzienki ZB - 1 do ZB - 5.
 • 5 - 11 lutego - prace realizacyjne na kolektorze ZB od studzienki ZB - 4 do ZB - 7 oraz od ZB - 7 do ZB - 7.2.
 • 18 - 23 lutego - prace realizacyjne na kolektorze ZB od studzienki ZB - 9 do ZB - 9.1 oraz od ZB - 9 do ZB - 9.2.
 • 25 lutego - 1 marca - prace na kolektorze ZB od studzienki ZB 9.2 - ZB 9.4, ZB 13 - ZB 16, ZB 16 - ZB 17, ZB 12 - ZB.

 Marzec 2013 r.:

 • 8 marca - prace realizacyjne na kolektorze ZB od studzienki ZB - 14 do ZB - 18, ZB 16 - ZB 16.7. (wykonanych 134 mb).

 Kwiecień 2013 r.:

 • 5 - 12 kwietnia - prace realizacyjne na kolektorze ZB od studzienki ZB - 35 do ZB - 41 (wykonanych 160 mb), ZB 16.6.1- ZB 16.6 (wykonanych 146 mb).
 • 12 - 26 kwietnia - prace realizacyjne od studzienki ZB 16.3 - ZB 24 do ZC 5 do ZB 23 (wykonanych 122.5 mb). 

 Kwiecień/Maj 2013 r.:

 • 26 kwietnia - 10 maja - prace realizacyjne od studni ZC 5 do ZC 5.5 (wykonanych 115.5 mb), ZC 5.1 do ZC 5.1.3 (wykonanych 42 mb), ZC 5.3 do ZC 5.3.2 (wykonanych 31 mb), ZC 5 do ZC 17 (wykonanych 177 mb), ZD 1 do ZD 3.3.1 (wykonanych 73.5 mb), ZD 3 do ZD 6 (wykonanych 25,5 mb), ZC 12 do ZC 12.3 (wykonanych 95 mb).

Maj 2013 r.:

 • 10 - 17 maja - prace realizacyjne od studni ZC 17 do ZC 22 (wykonanych 66 mb), ZC 5.5 do ZC 5.9 (wykonanych 85 mb), ZC 5.4 do ZC 4.3 (wykonanych 54 mb), ZD 1.4 do ZD 1.6 (wykonanych 55 mb), ZD 1.3 do ZD 1.3.2 (wykonanych 30 mb), ZD 1 do ZD 1.2 (wykonanych 29 mb), ZD 1.2 do ZD 1.3 (wykonanych 17 mb), ZD 1.3 do ZD 1.4 (wykonanych 47 mb). 
 • 17 - 24 maja - prace realizacyjne od studni ZC 4 do ZC 4.3 (wykonanych 24 mb), ZD 6 do ZD 12 (wykonanych 104 mb), ZC 12.3 do ZC 12.7 (wykonanych 45,5 mb), ZC 12.7 do ZC 12.7.4 (wykonanych 100 mb), ZC 12.7 do ZC 12.9 (wykonanych 100 mb).

Maj/Czerwiec 2013 r.:

 • 31 maja - 7 czerwca - prace realizacyjne od studni: ZD 12 do ZD 17 (wykonanych 78,5 mb), ZC 12.9A do ZC 12.10.2 (wykonanych 95 mb), ZC 12.7 do ZC 12.9A (wykonanych 57,5 mb).  

Czerwiec 2013 r.:

 • 7 - 14 czerwca - prace realizacyjne od studni: ZD 17 do ZD 23 (wykonanych 110 mb), ZC 12.10 do ZC 12.15 (wykonanych 104,5 mb).
 • 14 - 21 czerwca - prace realizacyjne od studni: ZD 3.1 do ZD 3.3.1 (wykonanych 32 mb), ZC 20 do ZC 20.1 (wykonanych 27,5 mb), ZD 23 do ZD 24 (wykonanych 32,5 mb), ZC 1 do ZC 2.2 (wykonanych 6 mb), ZC 6 do ZC 6.1 (wykonanych 6,5 mb), ZC 8 do ZC 9.1 (wykonanych 10 mb), ZC 10 do ZC 10.3 (wykonanych 32 mb), ZC 13 do ZC 13.1 (wykonanych 4 mb), ZC 14 do ZC 14.1 (wykonanych 4,5 mb), ZC 15 do ZC 15.1 (wykonanych 4 mb), ZC 16 do ZC 16.1 (wykonanych 3,5 mb), ZC 17 do ZC 17.1 (wykonanych 6 mb), ZC 18 do ZC 18.1 (wykonanych 3 mb), ZC 19 do ZC 19.1 (wykonanych 4,5 mb), ZC 20 do ZC 20.1 (wykonanych 3 mb).
 • 21 - 28 czerwca - prace realizacyjne od studni: ZC 20.8 do ZC 20.15 (wykonanych 206,5 mb), prace realizacyjne od studni: ZC 20.1 do ZC 20.1.1 (wykonanych 3 mb), ZC 20.2 do ZC 20.2.1 (wykonanych 3,5 mb), ZC 20.5 do ZC 20.5.1 (wykonanych 4 mb), ZC 20.7 do ZC 20.7.1 (wykonanych 5 mb), ZC 20.8 do ZC 20.8.1 (wykonanych 20,5 mb), ZC 20.9 do ZC 20.9.1 (wykonanych 6 mb), ZC 20.10 do ZC 20.10.1 (wykonanych 6 mb), ZC 20.11 do ZC 20.11.1 (wykonanych 5,5 mb).                                                         

Czerwiec/Lipiec 2013 r.:

 • 28 czerwca - 12 lipca - prace realizacyjne od studni: ZB 32.1 do ZB 32 (wykonanych 45,5 mb), ZB 35 do ZB 38 (wykonanych 56 mb), ZB 17 do ZB 23 (wykonanych 92,5 mb), ZB 1a do ZB 3 (wykonanych 14,5 mb - przewierty). 

Lipiec 2013 r.:

 • do 12 lipca - prace realizacyjne od studni: ZD 1 do ZD 2 (wykonanych 11 mb), ZD 1 do AD 1.3 (wykonanych 18 mb), ZD 1 do PZ 2 (wykonanych 5,5 mb), ZC 20.12 do ZC 20.12.1 (wykonanych 5 mb), ZC 20.13 do ZC 20.13.1 (wykonanych 5 mb), ZC 20.14 do ZC 20.14.1 (wykonanych 5 mb), ZC 20.15 do ZC 20.15.1 (wykonanych 4 mb),  
 • 26 lipca - prace realizacyjne od studni: ZA 1.1 do ZA 1.6 (wykonanych 123 mb), ZA 4.1 do ZA 4.4.1 (wykonanych 120,5 mb), ZA 4.3 do ZA 4.3.1 (wykonanych 2,5 mb), ZA 4.2 do ZA 4.2.1 (wykonanych 2,5 mb). 

Sierpień 2013 r.:

 • do 23 sierpnia - prace realizacyjne od studni: ZA 6 do ZA 6.3 (wykonanych 71 mb), ZA 9 do ZA 9.2 (wykonanych 77 mb), ZG 1 do ZG 6 (wykonanych 167,5 mb).
 • do 30 sierpnia - prace realizacyjne od studni: ZA 9.6 do ZA 9.9 (wykonanych 148 mb), ZA 9.2 do ZA 9.6 (wykonanych 114 mb), ZG 6 do ZG 9 (wykonanych 36,5 mb).

Wrzesień 2013 r.:

 • do 6 września - prace realizacyjne od studni: ZA 9.9 do ZA 9.11 (wykonanych 78 mb), ZA 9.10 do ZA 9.10.2 (wykonanych 70,5 mb), ZA 9.10.2 do ZA 9.10.2.1 (wykonanych 3 mb), ZA 9.10.1 do ZA 9.10.1.2 (wykonanych 11,5 mb), ZA 9.1 do ZA 9.1.1 (wykonanych 4 mb), ZA 9.2 do ZA 9.2.2 (wykonanych 21,5 mb), ZA 9.3 do ZA 9.3.1 (wykonanych 7 mb), ZA 9.4 do ZA 9.4.1 (wykonanych 9 mb), ZA 9.5 do ZA 9.5.1 (wykonanych 4,5 mb).  
 • do 13 września - prace realizacyjne od studni: ZH 1 do ZH 9 (wykonanych 150 mb), ZB 16.6.8.3 do ZB 16.6.14.1 (wykonanych 172,5 mb), ZA 9.6 do ZA 9.6.7 (wykonanych 165 mb).
 • do 20 września - prace realizacyjne od studni: ZH 1 do ZH 6 (wykonanych 104,5 mb), ZA 9.6.2 do ZA 9.6.2.1 (wykonanych 12,5 mb), ZB 16.13 do ZB 16.17 (wykonanych 66 mb).
 • do 27 września - prace realizacyjne od studni: ZH 6 do ZH 12 (wykonanych 124,5 mb), ZB 16.18 do ZB 16.22 (wykonanych 94 mb), ZH 12 do ZH 15.1 (wykonanych 97,5 mb), ZB 16.6.14.1 do ZB 16.6.12 (wykonanych 69 mb), ZB 16.6.5 do ZB 16.6.8 (wykonanych 51,5 mb), ZC 15.4 do ZC 5.15 (wykonanych 200 mb), ZA 7 do ZA 14 (wykonanych 94 mb), Z 3.4 do ZJ 3 (wykonanych 74,5 mb).

Październik 2013 r.:

 • do 11 października - prace realizacyjne od studni: ZC 5.24 do ZC 5.31 (wykonanych 218 mb), ZB 16.6.12 do ZB 16.6.8.3 (wykonanych 99 mb), ZB 16.11 do ZB 16.15 (wykonanych 39 mb), ZB 16.12 do ZB 16.13 (wykonanych 16 mb).
 • do 18 października - prace realizacyjne od studni: ZA 12 do ZA 12.1 (wykonanych 4,5 mb), ZA 14 do ZA 14.2.1 (wykonanych 59 mb), ZC 5.9 do ZC 5.10 (wykonanych 16,5 mb), ZC 5.10 do ZC 5.11 (wykonanych 16 mb).
 • do 25 października - prace realizacyjne od studni: ZC 5.12 do ZC 24.1 (wykonanych 171,5 mb), ZA 13 do ZA 13.2 (wykonanych 53 mb), ZC 20.16 do ZC 20.17 (wykonanych 15,5 mb), ZC 20.18 do ZC 20.18.1 (wykonanych 50,5 mb).  

Listopad 2013 r.:

 • do 15 listopada - prace realizacyjne od studni: ZC 5.11.9 do ZC 5.11.10 (wykonanych 30 mb), ZC 5.13 do ZC 5.13.1 (wykonanych 5 mb), ZC 5.13 do ZC 5.13.2 (wykonanych 5 mb), ZC 5.16 do ZC 5.16.1 (wykonanych 3,5 mb), ZC 5.17 do ZC 5.17.1 (wykonanych 2 mb), ZC 5.18 do ZC 5.18.1 (wykonanych 2 mb), ZC 5.19 do ZC 5.19.1 (wykonanych 2 mb), ZC 5.20a do ZC 5.20a.1 (wykonanych 3,5 mb), ZC 5.21 do ZC 5.21.1 (wykonanych 3,5 mb), ZC 5.23 do ZC 5.23.1 (wykonanych 5 mb), ZC 5.24.1 do ZC 5.24.2 (wykonanych 3,5 mb), ZC 5.25 do ZC 5.25.1 (wykonanych 3,5 mb), ZC 5.11.4 do ZC 5.11.9 (wykonanych 75,5 mb).
 • do 22 listopada - prace realizacyjne od studni: ZC 5.11.10 do ZC 5.11.15 (wykonanych 179,5 mb), ZC 11.11 do ZE 5 (wykonanych 133 mb).
 • do 29 listopada - prace realizacyjne od studni: ZC 5.11.15 do ZC 5.11.17 (wykonanych 28 mb), ZC 20.18 do ZC 20.17.2 (wykonanych 24 mb), ZE 5 do ZE 8.1 (wykonanych 79 mb), ZE 2 do ZE 2.1 (wykonanych 3,5 mb), ZE 3 do ZE 3.1 (wykonanych 3,5 mb), ZE 4 do ZE 4.1 (wykonanych 4 mb), ZE 5.11.4 do ZE 5.11.4.1 (wykonanych 7,5 mb), ZE 5.11.6 do ZE 5.11.6.1 (wykonanych 8,5 mb).            

Grudzień 2013 r.:

 • do 6 grudnia - prace realizacyjne od studni: ZE 5.11.7 do ZE 5.11.7.1 (wykonanych 8,5 mb), ZE 5.11.8 do ZE 5.11.8.1 (wykonanych 3 mb), brygada przewiertowa - wykonanych 200 mb.
 • do 13 grudnia - prace realizacyjne od studni: ZC 5.28 do ZC 5.28.1 (wykonanych 3 mb), ZC 5.30 do ZC 5.30.1 (wykonanych 4 mb), ZE 5 do ZE 5.1 (wykonanych 5 mb), ZE 7 do ZE 7.1 (wykonanych 3,5 mb).

Kwiecień 2014 r.:

 •  roboty odtworzeniowe, przygotowanie do odbioru końcowego.

Wykonana sieć kanalizacyjna została przekazana w użytkowanie ZGK w Wielicze Spółka z o.o.

6697