Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

AKTUALNOŚCI

Treść

Asfaltowanie ulic: Limanowskiego i Szpunara

Jednostka Realizująca Projekt pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2013 r. od godzin porannych ulice Limanowskiego i Szpunara będą asfaltowane na całej szerokości. Za utrudnienia przepraszamy!

Z3 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica

Rozpoczęły się prace budowlane dla zadania Z3 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica. Prowadzi je wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego konsorcjum firm Instbud Stanisław Boguta Spółka Jawna – Aneta Irzyk AGEMO Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych. Liderem konsorcjum jest firma Instbud. Całość prac to koszt prawie 6 mln. zł. Termin zakończenia prac planowany jest na II kwartał 2014 r. Rozpoczęto od prac na kolektorze R, a od połowy października rozpocznie się wykonanie sieci kanalizacyjnej kolektora S. Kierownikiem budowy jest Pan Marek Kuś, tel. 609444828, inspektorem nadzoru z ramienia firmy Instbud Wacław Strasiński, tel. 604231757.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UL. SIENKIEWICZA

W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi budowy kanalizacji w ciągu ulicy Sienkiewicza, zwracamy się z prośbą do Mieszkańców o nie parkowanie od dnia 11 września (środa) do dnia 16 września (poniedziałek). W tych dniach w ciągu ulicy będą prowadzone prace związane z wykonaniem nawierzchni jezdni.

Prace na terenie miasta

Prace na terenie miasta

Trwają prace realizacyjne dla zadania Z14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji) współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności, Priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

6697