Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Z13 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. OGRODOWE

Treść

 

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe
WĄS-BUD Józef Wąsowicz
ul. Dekerta 17, 30-703 Kraków, tel. 12 423 54 30
Kierownik budowy:

Adam Kosek tel. 502 386 466
Siedziba przy boisku w Kokotowie

Sierpień 2010 r.:

 • 20 sierpnia - uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym: Konsorcjum  ABM SOLID S.A. z Tarnowa (lider) oraz spółka Wąs-Bud i Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Wąs-Bud z Gdowa (Informacja dot. podpisania umowy),
 • czynności związane z opracowaniem harmonogramów realizacji, przygotowaniem do rozpoczęcia robót budowlanych.

Grudzień 2010 r.:

 • Mapa realizacji projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” - kolor czerwony oznacza zrealizowane odcinki sieci (pdf) mapa 1, mapa 2

Kwiecień 2011 r.:

 • 19 kwietnia - odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla Ogrodowego dotyczące omówienia procedury wykonywania przyłączy do realizowanej kanalizacji sanitarnej.

Czerwiec - Lipiec 2011 r.:

 • 17 czerwca - 8 lipca - budowa sieci kanalizacyjnej w ciągach ulic: Lednicka, Polna, Plac Kościuszki, Mietniowska (boczna), Wincentego Pola.
 • 8 - 29 lipca - budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu ulicy Mietniowskiej (boczna).

Sierpień 2011 r.:

 • 5 - 12 sierpnia - budowa sieci kanalizacyjnej.
 • 12 - 19 sierpnia - budowa sieci kanalizacyjnej w zakresie projektu: pl.Kościuszki.

Sierpień/Wrzesień 2011 r.:

 • 19 sierpnia - 2 września - budowa sieci kanalizacyjnej okolice ulicy Wincentego Pola, Jagielskiego, rejon ulicy Mietniowskiej, rejon ulicy Dobczyckiej (ogródki działkowe).

Wrzesień 2011 r.:

 • 8 września - rozpoczęto odbiory techniczne dla zadania Z13 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe.

Październik 2011 r.:

 • 14 - 21 października - prace w ciągu ulicy Sikorskiego (dolna część), ul. Wierzynka (okolice ogródków działkowych), ul. Miodowa, w pobliżu Spółdzielni Socha. 

Październik/Listopad 2011 r.:

 • 28 października - 4 listopada - prace prowadzone w ulicach Wierzynka i Miodowej, przy zbiornikach wodnych w pobliżu ul. Dębowej, boczne działki od ul. Do Świdówki.

Grudzień 2011 r./Styczeń 2012 r.:

 • grudzień - 5 stycznia - budowa sieci kanalizacyjnej: skrzyżowanie ulicy Gdowskiej z Wierzynka oraz w rejonie budynku nowej szkoły powiatowej, przygotowanie do prób ciśnieniowych.

Styczeń 2012 r.:

 • 5 - 13 stycznia - przygotowanie rurociągu tłocznego do próby ciśnienia, wykonywanie kinkietów na przewiertach, budowa sieci kanalizacyjnej: skrzyżowanie ulicy Gdowskiej z Wierzynka oraz w rejonie budynku nowej szkoły powiatowej.

Marzec/Kwiecień 2012 r.:

 • 30  marca - 9 kwietnia - prace na prywatnych posesjach przy ul. Gdowskiej, przy ulicy Polnej - tereny Nadleśnictwa Niepołomice, teren pompowni P2 - obwodnica, droga wojewódzka ul. Gdowska skrzyżowanie z ulicą Żółkiewskiego.

Kwiecień 2012 r.:

 • 16 - 23 kwietnia - prace w obejściu wschodnim Wieliczki (teren pompowni P2).

Kwiecień/Maj 2012 r.:

 • 30 kwietnia - 7 maja - prace w obejściu wschodnim Wieliczki (teren pompowni P2 - budowa ogrodzenia), naprawa dróg w ulicach: Do Świdówki, Nowa, Ordona, pobocza w ulicy Wierzynek. 

Maj 2012 r.

 • 7 - 14 maja - prace polegające na uzupełnianiu i zagęszczaniu ubytków w ul. Do Świdówki, ul. Nowej, ul. Ordona, plantowanie, odtworzenie pobocza ul. Gdowska, ustawianie włazów studziennych, roboty drogowe ul. W. Pola, ul. Wierzynka, montaż ogrodzenia oraz okablowania sterowniczego pompowni P2, porządkowanie działek: 767/5, 761, 757, 742/3, 1548, 1547, 1546, 1554, 1543, 1545, plantowanie działki: 725/2, równanie drogi Wincentego Pola.

 • 14 - 21 maja - ustawianie włazów studziennych, odtworzenie pobocza ul. Gdowska, równanie i uzupełnianie ubytków w ul. Nowej, Ordona, Wierzynka.

 • 21 - 28 maja - porządkowanie porządkowanie działek nr 778, 777, 779; ustawianie włazów studziennych; porządkowanie działek nr 761, 757, 742/3; montaż paneli ogrodzeniowych; plantowanie skarpy przy pompowni; regulacja, włazu  i czyszczenie studni S342 przy ul. Polnej 5 oraz plantowanie ręczne działki nr 791; roboty drogowe przygotowanie pod asfaltowanie ul. Żółkiewskiego; wyrównanie, uzupełnienie ubytków i zagęszczenie drogi Solarskiego; wyrównanie, uzupełnienie ubytków i zagęszczenie drogi Wierzynka wzdłuż działek 799/1, 799/2, 798, 743/8; naprawa ul. Mietniowskiej, punktowe uzupełnienie ubytków, czyszczenie i rewizja studni (szt. 20).

 • wykonano 10 km 903 m kanalizacji rurociągu sieci grawitacyjnej oraz 302, 92 m rurociągu sieci tłocznej.

Maj/Czerwiec 2012 r.:

 • 28 maja - 4 czerwca  - plantowanie terenu przy działce 1601, punktowa naprawa dróg: ul. Mietniowskiej i Lednickiej, porządkowanie działek nr: 761, 757, 742/3, 786/3, 786/2, 786/1, 787, 1540, 1541, 1548/3, 1535/1, 1535/2, 1534, roboty drogowe przygotowanie pod asfaltowanie ul. Żółkiewskiego, ustawianie włazów studziennych. 

Czerwiec 2012 r.:

 • 4 - 18 czerwca - odtworzenie po przekopie przyłączy w ciągu ul. Polnej i Pułaskiego, ustawienie obetonowanie włazów do wysokości warstwy ścieralnej w ciągu ul. Miodowej, przekop kontrolny w skrzyżowaniu ul. Gdowskiej i Żółkiewskiego celem ustalenia przebiegu gazu, odtworzenia wjazdów, profilowanie ul. Polnej, cięcie, zerwanie i kruszenie asfaltu w skrzyżowaniu ul. Miodowej - Sebastiana.
 • 18 - 25 czerwca -  odtworzenie drogi po przekopach przyłączy w ul. Mietniowskiej i Pułaskiego, regulacje włazów, przygotowanie kanalizacji do odbioru oraz przygotowanie do asfaltowania w ul. Polnej, odtworzenie poboczy oraz asfaltowanie ul. Miodowa, montaż wypustów deszczowych w ul. Żółkiewskiego, przygotowanie do asfaltowania ul. Do Świdówki.

Czerwiec/Lipiec 2012 r.:

 • 25 czerwca - 2 lipca -  regulacje włazów, prace drogowe oraz przygotowanie kanalizacji do odbioru w ulicy Polnej, roboty odtworzeniowe, porządkowanie działek nr 761, 757, prace pomocnicze przy asfaltowaniu ul Do Świdówki, wykonanie dwóch wpustów deszczowych z syfonami w ul. Żółkiewskiego, przygotowanie kanalizacji do odbioru studzienek S398, S397, S351, S6, prace drogowe w ul. Nowej.

Lipiec 2012 r.:

 • 2 - 23 lipca -  ułożenie odwodnień liniowych, regulacja włazów studziennych - po warstwie wiążącej asfaltowanie ul. Żółkiewskiego - warstwa wiążąca, humusowanie na terenie pompowni, asfaltowanie ul. Do Świdówki - warstwa ścieralna, betonowanie wjazdu ul. Żółkiewskiego, prace odtworzeniowe na ul. Nowej, prace przygotowawcze do asfaltowania ulice: Pułaskiego, Polna, przygotowanie kanalizacji do odbioru ulice: Tetmajera, W. Pola, Wyspiańskiego, Lema.

Lipiec/Sierpień 2012 r.

 • 23 lipca - 27 sierpnia -  regulacja studni do warstwy ścieralnej ulica boczna od ul. Mietniowskiej, porządkowanie oraz asfaltowanie do warstwy ścieralnej, prace drogowe przygotowawcze do asfaltowania ul. Pułaskiego, odtworzenie poboczy ul. Polnej, przygotowanie kanalizacji ciśnieniowej do odbioru ul. W. Pola. 

Sierpień/Wrzesień 2012 r.

 • 27 sierpnia - 3 września -  przygotowanie ul. Pułaskiego do asfaltowania, przegląd kanalizacji, porządkowanie terenu. 

Wrzesień/Październik 2012 r.

 • 4 września - 1 października - porządkowanie terenu, przegląd kanalizacji.

Październik 2012 r.

 • upadłość lidera konsorcjum ABM SOLID, trwają ustalenia co do dalszego przebiegu prac, trwają negocjacje z właścicielką posesji, która wycofała zgodę na przejście sieci kanalizacji - w przypadku braku zgody istnieje konieczność przeprojektowania.

Wykonana sieć kanalizacyjna została przekazana w użytkowanie ZGK w Wielicze Spółka z o.o. (cz. I) ulice: W. Pola, Lema, Nowa, Wyspiańskiego, Wierzynka (od ulicy Gdowskiej), Do Świdówki, Polna, Solarskiego, Ordona, Pułaskiego, Boczna, Sowińskiego, Jagielskiego, Gdowska, Żółkiewskiego, tetmajera, Pl. Kościuszki, Sikorskiego, Powstania Warszawskiego, Miodowa. 

6697