Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Z9 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi ZABAWA

Treść

Czerwiec 2010 r. :

Lipiec 2010 r. :

  • prace zespołów geodezyjnych związane ze sporządzeniem map sytuacyjno-wysokościowych,
  • prace zespołu projektantów dotyczące ustalenia koncepcji przebiegu kanalizacji.

Sierpień 2010 r.:

  • prace zespołu projektantów dotyczące ustalenia koncepcji przebiegu kanalizacji,
  • 25 sierpnia – spotkanie z mieszkańcami – prezentacja Projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”; omówienie koncepcji przebiegu kanalizacji,
  • pozyskiwanie zgód właścicieli nieruchomości dla zaprojektowania kanalizacji sanitarnej.

Osoby do kontaktu ze strony BIPROKOM-KRAKÓW S.A.: Marek Dudek, Elżbieta Szajnerman, Agnieszka Master tel. 12 422 82 00 wew. 165 lub 168 - dokonywanie uzgodnień związanych z opracowywaniem projektu budowlanego.

Czerwiec 2012 r.:

  • 21 czerwca - otrzymanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zadania nr 9 - Budowa kanalizacji sanitranej we wsi Zabawa.

Poniżej publikujemy mapy poglądowe kanałów realizowanej sieci kanalizacji w miejscowości Zabawa:
kanał ZA, kanał ZB, kanał ZC, kanał ZD,kanał ZE ZF, kanał ZG, kanał ZG, kanał ZH.(pdf)

Harmonogram prac w miejscowości Zabawa.(pdf)

6697