Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Z3 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi CHORĄGWICA

Treść

Czerwiec 2010 r. :

Lipiec 2010 r. :

 • prace zespołów geodezyjnych związane ze sporządzeniem map sytuacyjno-wysokościowych.

Sierpień 2010 r.:

 • prace zespołu projektantów dotyczące ustalenia koncepcji przebiegu kanalizacji.

Osoby do kontaktu ze strony BIPROKOM-KRAKÓW S.A.: Marek Dudek, Elżbieta Szajnerman, Zofia Brewczyk – tel. 12 422 82 00 wew. 165
lub 168
- dokonywanie uzgodnień związanych z opracowywaniem projektu budowlanego.

Wrzesień 2010 r.:

 • prace zespołu projektantów dotyczące ustalenia koncepcji przebiegu kanalizacji.

Październik 2010 r.:

 • 19 października godz. 18.00 - (Dom Strażaka) spotkanie z mieszkańcami Chorągwicy - prezentacja Projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”; omówienie koncepcji przebiegu kanalizacji.

Październik 2011 r.:

 • 4 października godz. 18.00 - (Dom Strażaka) spotkanie z mieszkańcami Chorągwicy omówienie koncepcji przebiegu kanalizacji - odwołane z powodu niemożności przybycia projektantów.
 • 11 października godz. 16.30 - (Dom Strażaka) odbyło się spotkanie z mieszkańcami Chorągwicy poświęcone omówieniu koncepcji przebiegu kanalizacji.

 Kwiecień 2012 r.:

 • 5 kwietnia - uprzejmie informujemy, że w związku z problemem dotyczącym uzgodnienia dróg dojazdowych do pompowni ścieków, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zadania Z3 Chorągwica zostało zawieszone w celu dokonania jego etapowania i wkrótce zostanie wznowione.

Maj 2012 r.:

 • kolejny raz naniesiono wnioskowane przez mieszkańców poprawki do projektu, oczekujemy na wydanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

Lipiec 2012 r.:

 • 16 lipca - otrzymanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Marzec 2013 r.: 

 • 14 marca - ogłoszenie o przetargu na KONTRAKT Nr 4 - roboty budowlane na zadanie: Zadanie Z3 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno- ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM.

Czerwiec 2013 r.: 

 • 18 czerwca - analiza złożonych ofert i wybór najkorzystniejszej oferty: Lider konsorcjum - FHU „INSTBUD” Stanisław Boguta Spółka Jawna, Partner konsorcjum - Aneta Irzyk AGEMO Przedsiębiorstwo robut Inżynieryjnych

Czerwiec 2013 r.: 

 • 25 czerwca - ogłoszenie o przetargu na KONTRAKT Nr 5 - pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad robotami budowlanymi na zadaniu: Zadanie Z3 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I - Gospodarka wodno -ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Sierpień 2013 r.: 

 • 23 sierpień - analiza złożonych ofert i wybór najkorzystniejszej oferty: GRI - Generalny Realizator Procesu Inwestycyjnego Sp. z o.o.

 Sierpień 2013 r.: 

 • 30 sierpień - podpisanie umowy na wykonanie robót z Lider konsorcjum - FHU „INSTBUD” Stanisław Boguta Spółka Jawna, partner konsorcjum - Aneta Irzyk AGEMO Przedsiębiorstwo robut Inżynieryjnych

 

6697