Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

AKTUALNOŚCI

Treść

Spotkanie z mieszkańcami Rożnowej

Spotkanie z mieszkańcami Rożnowej

Na spotkaniu wiejskim sołectwa Rożnowa obecni byli: sekretarz UMiG Wieliczka Adam Marek Panuś oraz przedstawiciel Jednostki Realizującej Projekt pn „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”: p.o. kierownika JRP Marek Kolary, pracownik wykonawcy robót kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych Men-gaz Czesław Wróbel, kierownik budowy Rafał Chudy, inspektor nadzoru Wacław Strasiński. sołtys Maria Pawlaszczyk poprosiła Marka Kolarego o przybliżenie stanu zaawansowania prac nad zadaniem Z7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa.

Uwaga! Asfaltowanie ulicy Goliana

Od godzin popołudniowych w dniu 10 kwietnia oraz 11 kwietnia 2014 r. zamknięta będzie dla ruchu ulica Goliana z powodu wykonywania nawierzchni asfaltowej. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Spotkanie z mieszkańcami Kokotowa

25 marca w szkole w Śledziejowicach podczas spotkania wiejskiego poruszono z mieszkańcami Kokotowa sprawy dotyczące prac realizacyjnych dla zadania Z5 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów.

Organizacja ruchu na ul. Dembowskiego

Organizacja ruchu na ul. Dembowskiego

Jednostka Realizująca Projekt pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” Umowa nr POIS.01.01.00-00-020/08 współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności Priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM informuje, że od poniedziałku 24 lutego 2014 r. będą prowadzone prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Dembowskiego 2 . Z tego względu aby utrzymać ruch samochodowy na wyżej wymienionej ulicy w sobotę 22 lutego zostanie zamontowana sygnalizacja świetlna która pozwoli na prowadzenie ruchu wahadłowego. Przepraszając za utrudnienia prosimy zarówno kierowców jak i pieszych o ścisłe przestrzeganie sygnalizacji świetlnej jak i o ile zajdzie taka konieczność poleceń wydawanych przez kierujących ruchem. Prace na tym odcinku potrwają od dwóch do trzech tygodni.

Przetarg nieograniczony na zadanie Z 7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa rozstrzygnięty

Zakończyły się prace dotyczące postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane dla zadania Z 7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności Priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Zadanie Z7 jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”.

6697