Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

Dzierżawa dla ZGK w Wieliczce Sp. z o.o.

Dzierżawa dla ZGK w Wieliczce Sp. z o.o.

Treść

Kanalizacja ta została wykonana w ramach zadania Z 11 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe w oparciu o projekt pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka, który otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno -ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM - umowa nr POIS.01.01.00-00-020/08-02.
Wartość sieci kanalizacji wynikająca z zakończonego zadania wynosi: 1.617.373,41 zł
Długość wykonanej sieci to: 2,464 km o średnicy PCV 200 wraz z wyjściami z pasa drogowego 0,231 km o średnicy PCV 160.
Prace realizacyjne prowadziło konsorcjum firm z liderem F.H.U Instbud Stanisław Boguta Spółka Jawna, a nadzór inwestorski zapewniała firma SAFEGE oddział Polska.
Chętni, którzy chcą podłączyć swoje nieruchomości do kanalizacji sanitarnej proszeni są o kontakt
z
ZGK w Wieliczce Sp. z o.o,
adres: 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 10,
tel. 12 278 34 55, fax 12 291 48 05,
www.zgk.wieliczka.eu

780