Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE - UDOGODNIENIA DLA MIESZKAŃCÓW

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE - UDOGODNIENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Treść

MIEJSCOWOŚCI W KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI TO: CZARNOCHOWICE, CHORĄGWICA, LEDNICA GÓRNA, MIETNIÓW, ZABAWA, WIELICZKA (os.Ogrodowe, os. Kościuszki, os. Zdrojowe) oraz obszar ROZDZIAŁU KANALIZACJI NA TERENIE MIASTA.

Szanowni Państwo

Trwają prace mające na celu zakończenie projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” współfinansowanego z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Projekt ten jest krokiem milowym w rozwoju infrastruktury naszej Gminy. Kanalizacja to przede wszystkim czystsze środowisko, a co za tym idzie lepsze warunki życia dla mieszkańców.

Ważnym elementem kończącym proces budowy jest przyłączenie mieszkańców do sieci kanalizacji. To na właścicielu spoczywa ten obowiązek wynikający z zapisu art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gmina Wieliczka mając na uwadze koszty wykonania przyłączy m.in. kanalizacyjnych zrezygnowała z tzw. opłaty adiacenckiej.

W celu osiągnięcia efektu ekologicznego dla realizowanego przez Gminę Wieliczka wyżej wymienionego projektu, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wieliczce, mając na uwadze minimalizację kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych ponoszonych przez Właściciela nieruchomości przygotował udogodnienie w postaci możliwości opracowania dokumentacji projektowej przyłącza w cenie 500 zł., pod warunkiem podpisania umowy z ZGK Sp. z o.o.

Przyspieszeniu procesu sprzyja ścisła współpraca Jednostki Realizującej Projekt z dzierżawcą i podmiotem obsługującym kanalizację, czyli Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Aby skorzystać z przedstawionej powyżej propozycji należy:

1. Skontaktować się z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wieliczce ul. Słowackiego 10 Dział Techniczny I piętro lub Jednostką Realizującą Projekt UMiG Wieliczka ul. Sienkiewicza 2 pok. 5 w celu odebrania umowy wraz z załącznikami.

2. Podpisaną umowę w 2 egzemplarzach wraz z kopią dowodu wpłaty należy złożyć w ZGK w Wieliczce ul. Słowackiego 10.

Od 20 maja 2015 r. służymy pomocą i wyjaśniamy wszelkie wątpliwości pod numerem telefonu 519-498-069.

Wniosek o podłączenie do sieci kanalizacyjnej (pdf)

Umowa z ZGK w Wieliczce Sp. z o. o. (pdf)

6697