Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

Informacja dot. podpisania umowy na doprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sowińskiego oraz Wyspiańskiego w Wieliczce

Treść

W dniu 5 listopada 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka a PRO-EKO-BUD Sp.zo.o 30-149 Kraków, ul. Balicka 100 dotycząca doprojektowania odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sowińskiego oraz Wyspiańskiego w Wieliczce w ramach Projektu pn.,, Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - Gospodarka wodno -ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

6697