Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

Informacja o podpisaniu umowy dla wykonania instalacji elektroenergetycznej dla przepompowni P1 Mietniów

Treść

W dniu 31 października 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka a Firmą Handlowo-Usługową INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna mającą swą siedzibę: Nieznanowice 50, 32-420 Gdów dotycząca wykonania prac polegających na wykonaniu instalacji elektroenergetycznej o długości 77 mb niezbędnych do zasilania przepompowni P1 w Mietniowie wykonanej w ramach projektu pn.,, Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - Gospodarka wodno -ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

6697