Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

Informacja o podpisaniu umowy przebudowy gazociągu w miejscowości Rożnowa nr dz. 17

Treść

W dniu 7 października 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka a MEN-GAZ Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych Czesław Wróbel 34-654 Męcina 597, dotycząca wykonania prac polegających na wykonaniu przebudowy gazociągu w miejscowości Rożnowa nr dz. 17 z polietylenu (PEHD) 110 mm, dł 145 mb wraz z przepięciem w ramach projektu pn.,,Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - Gospodarka wodno -ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

6697